"Domácí úkoly" .. nedílná součást "Viktoria Konceptu"

01.07.2016 06:24

Nedílnou součástí "Viktoria konceptu" jsou i "domácí úkoly", tedy drobné činnosti, které kluci budou (měly by) vykonávat mimo hřiště, mimo dění v kabině. Cílem těchto úkolů je rozumné nastavení další úrovně míry zodpovědnosti u kluků a především nastavení správného návyku na určité činnosti, uvědomění si, že bez dobrovolného tréninku "navíc" se nebudeme nikterak, natož výrazně posouvat.

Samozřejmě, je a bude na každém jednotlivě, jak k daným zadáním přistoupí, zda je budou nebo nebudou dělat. V takovém případě bychom vás, rodiče, rádi požádali o spolupráci a "lehké upozornění" směrem ke klukům ... Vždyť otázka "protahoval ses ?" nám (pardon, vám) mnoho času nezabere. 

Tím jsme se dostali k náplni samotné. Nejde o žádné složité a náročné záležitosti, časově se určitě vejdeme do 10, maximálně 15 minut denně. "Domácí úkoly" se dají rozdělit do následujících skupin :

Protahovací cviky - každý den, 2-3 cviky (jeden z nich bude na dané obdoví určen jako "kontrolní"). Kompenzační cvičení budou součástí tréninků, ale protahování jako takové je a bude i do budoucna pro kluky velice důležité. 

Práce s míčem - velice důležitá součást "DÚ". I zde na webu, v sekci "Tipy a triky" mají kluci k nahlédnutí videa s míčovými dovednostmi, které by měli pilovat sami, doma. V tomto případě jde jen a jen o vůli a chtění jednotlivých kluků. Na každý měsíc budeme vyhlašovat jednu z dovedností, na kterou by se kluci měli zaměřit. Navíc, pro větší záživnost, budu do "DÚ" patřit i nové, jednoduché kličky. Bohužel, a maminky (snad) prominou, velice důležitou součástí manipulace s míčem a jeho ovládání, jsou i "nožičky" ... Ty budeme po klucích chtít pořád ... a to jak "klasické" tak ty s dopadem míče na zem !!!

Fotbalový deníček - posledním domácím úkolem bude vedení si "fotbalového deníčku". To může být největší "komplikace", ale věříme, že se s tím kluci poperou a my si během průběžných kontrol počteme ..