Doplňování tekutin v horkých dnech ..

27.07.2015 06:46

Největší vedra už možná přešla, ale přes to vám přinášíme pár vět o nutnosti doplňování tekutin. Větší část zde uvedených informací asi znáte, přes to určitě neuškodí, když si je znovu připomeneme ..


Pitný režim u fotbalistů

 

Voda tvoří velkou část lidského organismu. Dostatek tělních tekutin je nutný pro termoregulaci, která je nutná pro správné fungování organismu. 

 

Protože výkonem hráčů v průběhu utkání nebo tréninku vzniká teplo, které je následně krví odváděno do periferního krevního oběhu, tak tělo musí na tento stav "přehřátí" okamžitě regovat. K ochlazování těla dochází prostřednictvím povrchu těla (kůže), které se potí.

 

Tímto způsobem dochází ke ztrátám tekutin, které v extrémních případech mohou činit až 3-4 litry za hodinu.  

 

Taková velká ztráta tekutin může v některých případech vést k přehřátí hráčova organismu, což má za následek výrazný pokles výkonu nebo přenést i zdravotní rizika. Před výkonem, v okamžiku kdy se hráč zapojí do utkání nebo tréninkové jednotky, ale i poté je třeba tyto ztráty tekutin nahradit. 

 

Věděli jste, že ...

 

Po absolvování náročného tréninku nebo utkání ve velmi teplém/tropickém prostředí obvyle dochází ke ztrátám vody v rozmezí 2 - 8 % tělesné hmotnosti konkrétního hráče, což se některých případech může rovnat až 7 litrům tekutiny

 

Zdrojem tekutin ale nemusí být jen nápoje, ale také potraviny s vyšším obsahem vody, jakou jsou například ovoce, zelenina nebo tekutá strava.

 

Za ideální zdroje tekutin je považována čistá voda, minerální vody a případně sportovní nápoje, které je však třeba aplikovat vždy s ohledem na konkrétního hráče. Tohoto se budeme držet i my a proto vás, rodiče, prosíme, aby jste klukům, pokud možno, dávali na tréninky, utkání, případně na turnaje hlavně čistou vodu.

 

Další variantou optimalizace hydratace jsou vlažné ovocné nebo bylinné čaje, případně ředěné džusy v poměru 1:2, pokud se jednalo o energeticky náročný trénink. 

 

Doporučení v oblasti pitného režimu v tropickém počasí pro fotbalisty 

 

Doporučené množství tekutin v přípravném období za horkého počasí je přibližně 3 až 5 litry za den. Vždy však s vědomím, že větší přijmy tekutin by mohly znamenat větší zatěž ledvin.

 

Poté co trénink proběhl v tropickém prostředí, tak je žádoucí doplnit ztracené minerální látky iontovými nápoji, v menším rozsahu pak prostřednictvím minerálních vod. 

 

Po tréninku energeticky vyčerpávajícím volíme tekutiny se zdrojem jednoduchých sacharidů např. slazený čaj, džus ředěný vodou.

 

Pro organismu je ideální, pokud nápoj není v horkém počasí příliš studený nebo dokonce ledový. To z toho důvodu, protože žaludek si tekutinu před absorbcí do organismu musí nejprve ohřát. 

 

Konzumovaná tekutina měla mít teplotu 16 - 23 °C

 

Stejně jako v ostatních oblastech je vhodné nápoje střídat a kombinovat, respektive reagovat na druh tréninku, vždy s přihlédnutím s aktuálnímu a přepokládanému počasí. 

 

Velice opatrní musí být hráči při konzumaci energetických nápojů, u mládeže se jejich konzumace v žádném případě nedporučuje !!!