Informační schůzka - 10.2.2017

20.02.2017 06:00

S mírným zožděním přinášíme přehled bodů z informační schůzky konané 10.2.2017 :

 

 

Informační schůzka – FCVP U9

10.2.2017

 

1.       Zdravotní prohlášení – podepsat + RČ

a.       Zprávy z prohlídek (kopie pro trenéry) do konce února

2.       Od začátku března přesun do Luční – pokud ne (hřiště ?), info na webu

a.       Program viz. web -> možné změny (4.3. turnaj …, atd.)

3.       Škola – případný přestup na 33. ZŠ

a.       Informace o počtu volných míst do 3. (2 volná místa) a 4. tříd (4 volná místa)

b.      Schůzka ve spolupráci s 33. ZŠ -> informace o režimu, spolupráci, požadavcích apod.

                                                               i.      Termín bude upřesněn (Filip Linhart) – info na webu

                                                             ii.      Info hlavně pro budoucí „čtvrťáky“, třeťáci v běžném režimu (+TV s trenérem navíc – asi „nulté hodiny“)

                                                            iii.      Do poloviny března info o zájmu (během „kolečka“)

                                                           iv.      Další informace (časy tréninků apod. – „kolečko“ , přesný program na schůzce s trenérem U10,  – termín bude oznámen)

4.       29.3. – 1.4. – soustředění, areál Chvojkovský mlýn (společně s U8)

a.       29.3. – do 15 hodin na místě

b.      2.000,- za hráče (hotovost, prosíme papírové !!) – bez potvrzení, běžná praxe FCVP

c.       po skončení vyúčtování – zbytek ??

d.      Vybíráme v hotovosti (Radek Votípka), termín na webu (1.3.17)

e.      Zálohová faktura 10.000,-Kč -> z dotace klubu

f.        Vybavení na tréninky venku (UMT Žihle nebo tráva CHM) !!! Minimálně 2x

5.!!! Kodexy a „Desatero“ !!!

a.       rozdat a nechat podepsat -> vybrat po jarních prázdninách -> podpis = souhlas s dodržováním

b.Turnaj FCVP -> odvolání pozvánky na mezinárodní turnaj od pořadatele !!!!!!

c.       Výzva .. „chceš-nechceš“ .. FCVP není povinnost !!!

d.      Nezvládneš – prosíme,nejezdi !!!

e.      Dodržování pravidel – pokud ne -> 14 dní „stop na rozmyšlenou“, podruhé = „KONEC !!!“