Příspěvky - jaro

30.03.2017 10:47

Prosíme Vás o zaplacení členských příspěvků za jarní část sezony. 

Částku 2.000,- Kč uhraďte, prosím, na účet číslo 197476511/0300 do 30.4.2017. Jako variabilní symbol,prosím, uvádějte datum narození nebo prvních 6 čísel rodného čísla Vašeho syna a do poznámky, pro kontrolu, uveďte jeho jméno. 

Potvrzení o zaplacení budou pro případnou kontrolu shromažďovat trenéři.

Děkujeme